ETD là gì? Các yếu tố chính ảnh hưởng đến ETD #2020