AVR là gì? AVR có những chức năng gì trong máy phát điện? #2020