LSS là phí gì? Cách tính phụ phí và Đối tượng phải đóng phí LSS là gì?