Manifest là gì? Cách Khai Manifest được áp dụng như thế nào?