Machine Learning là gì ? Ứng dụng của Machine Learning trong thực tế.