Bạc 925 là gì? Công dụng của việc chế tác bạc 925.