Inverter là gì? Công nghệ Inverter có những ích lợi gì?