Axit metacrylic là gì? Tính chất vật lý và ứng dụng của Axit metacrylic.