BHK là đất gì? Đất BHK có chuyển đổi thành đất thổ cư được không?