Đất trồng cây lâu năm là gì? Có được phép xây nhà không?