Hecta là gì ? 1ha Bằng bao nhiêu m2, km2, sào, mẫu công.

Từ lâu, đơn vị đo lường diện tích đất Hecta (ha) đã trở nên đơn vị phổ biến tại VN đồng thời được đưa vào thủ tục hành chính cùng theo với đơn vị mét vuông để đo lường. Được khởi đầu từ tiếng pháp, sử dụng phổ biến từ lâu nhưng đơn vị hecta nhưng vẫn không được phép đưa vào hệ đo lường quốc tế (SI) và Ủy ban Cân đo Quốc tế (CIPM). Dù thế ha nhưng vẫn có thể dễ dàng chuyển đổi sang đơn vị mét vuông rất dễ dàng.

Ở bài viết này chúng ta sẽ cùng Miendiaoc.vn tìm hiểu cách đổi đơn vị đo lường của một số đơn vị đo phổ biến (hecta, mét vuông, sào, công, mẫu) theo tiêu chí của chính phủ cũng như theo vùng miền (Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ) chuẩn xác nhất.

Hecta là gì

Hecta là gì ?

Hecta (trong tiếng anh là hectare – ký hiệu là ha) là đơn vị đo lường diện tích sử dụng phổ biến trong cuộc sống hiện đại hàng ngày. 1 hecta bằng 10.000 mét vuông (m2) tức là bằng 1 hectomet vuông.

Hecta là đơn vị đo lường dạng cũ của hệ mét, đơn vị gốc của hecta ký hiệu là A. Hiện tại hecta không nằm trong hệ thống đơn vị đo lường quốc tế (SI) vẫn được sử dụng phổ biến.

Đơn vị đo này được sử dụng thoáng rộng trong ngành trắc địa, trong quy hoạch đô thị, quy hoạch và quản lý đất đai đất nông nghiệp, lâm nghiệp bởi với diện tích lớn như vậy, đơn vị mét vuông (m2) không phù hợp. Tuy nhiên ở một vài quốc gia như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Mianma người ta thường sử dụng đơn vị mẫu Anh (acre) để đo lường. Trong trường hợp này, 1ha tương đương với 2.47 mẫu Anh.

1ha Bằng bao nhiêu m2?

Cách tính đúng nhất: 1ha = 10.000 m2 (như vậy 1 hecta bằng mười nghìn mét vuông).

Tương tự như vậy:

 • 2ha = 20.000m2
 • 5ha = 50.000m2
 • 10ha = 100.000m2
 • 100ha = 1.000.000m2

1ha Bằng bao nhiêu km2?

Cách tính đúng nhất: 1ha = 0.01 km2 (hay có thể nói rằng 1 hecta bằng 0.01 kilômét vuông).

Và cứ thế:

 • 2ha = 0.02 km2
 • 10ha = 0.1 km2
 • 100ha = 1 km2

1ha Bằng bao nhiêu sào?

Để đổi từ hecta ra đơn vị sào thì chúng ta phải hiểu Sào là đơn vị đo diện tích đất theo vùng miền, cho nên mà ở mỗi miền sẽ có được cách tính khác nhau (câu hỏi: 1ha bằng bao nhiêu sào bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu sào trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu sào nam bộ).

Cách tính đúng nhất:

 • 1ha = 10.000/360 = 27.7777777778 sào Bắc Bộ
 • 1ha = 10.000/499,95 = 20.0020002 sào Trung Bộ
 • 1ha = 10.000/1296 = 7.71604938272 sào Nam Bộ

Lý do vì nguồn gốc gì phải chia cho 1296, 499.5 hay 360 thì các bạn xem ở mục một công bằng bao nhiêu mét vuông nhé.

1ha Bằng bao nhiêu mẫu?

Mẫu là đơn vị đo lường diện tích, thường dùng trong dân gian nhiều hơn, nên ở mỗi vùng miền cũng luôn tồn tại cách tính khác nhau (câu hỏi: 1ha bằng bao nhiêu mẫu bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu mẫu trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu mẫu nam bộ).

Cách tính chuẩn xác nhất:

 • 1 ha = 2,778 mẫu Bắc Bộ
 • 1 ha = 2 mẫu Trung Bộ
 • 1 ha = 1 mẫu Nam Bộ

1ha bằng bao nhiêu công?

Đối với việc đổi đơn vị từ hecta ra công thì cũng tùy theo từng vùng miền (hỏi: 1ha bằng bao nhiêu công bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu công trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu công nam bộ).

Cách tính đúng nhất:

 • 1ha = 10.000/360 = 27.7777777778 công Bắc Bộ
 • 1ha = 10.000/499,95 = 20.0020002 công Trung Bộ
 • 1ha = 10.000/1296 = 7.71604938272 công Nam Bộ

1 công bằng bao nhiêu m2?

Ở đơn vị Công cũng tương đối khá phức tạp do vùng miền và mãi mãi người ta thay vì đổi cách tính, nên khó thống nhất, nhưng có thể tổng hợp cách tính chung (câu hỏi: 1 công bằng bao nhiêu mét vuông bắc bộ, 1 công bằng bao nhiêu trung bộ, 1 công bằng bao nhiêu bắc bộ).

Cách tính chính xác:

1 Công = 1000 m2 Bắc Bộ
1 Công = 500 m2 Trung Bộ

Riêng với Nam Bộ có 2 cách tính: 1ha = 1000 m2 (tầm nhỏ), 1ha = 1296 m2 (tầm lớn, 144 tầm vuông).
Tuy ở miền nam có cách tính theo 2 loại như vậy, nhưng chính thức thì người ta sử dụng 1ha = 1296m2 là phổ biến nhất.

Nói thêm 1 tầm lớn = 3m.

Xem thêm thông tin: Inch là gì ? 1 inch bằng bao nhiêu cm, m, mm, feet, km, yard.

1 Công bằng bao nhiêu hecta?

Không khó để đổi đơn vị từ công sang hecta, theo dõi cách tính chuẩn xác như sau:

1 Công = 1000m2 = 1/10 ha = 0.1ha

Như vậy một công sẽ bằng không phẩy một hecta, tương tự:

 • 2 công = 0.2ha
 • 5 công = 0.5ha
 • 10 công = 1ha
 • 100 công = 10ha

1 Sào bằng bao nhiêu m2?

Để đổi đơn vị từ Sào ra mét vuông thì các bạn cũng có thể dựa vào cách chính chuẩn như sau, áp dụng theo từng vùng miền (câu hỏi: 1 sào bằng bao nhiêu m2 bắc bộ, 1 sào bằng bao nhiêu m2 trung bộ. 1 sào bằng bao nhiêu m2 nam bộ):

 • 1 Sào bằng 1000 m2 Bắc Bộ
 • 1 Sào bằng 500 m2 Trung Bộ
 • 1 Sào bằng 360 m2 Nam Nộ

1 sào bằng bao nhiêu mẫu?

Câu trả lời rất đơn giản: 1 Sào = 1 mẫu (hay có thể nói rằng 1 sào bằng 1 mẫu).

1 sào bằng bao nhiêu công?

Thực ra chính vì công bằng mẫu nên: 1 Sào = 1 Công (hay có thể nói rằng 1 sào bằng 1 công).

1 sào bằng bao nhiêu hecta?

Như trên đã có cách chuyển đổi từ hecta thành sào, còn ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi từ sào thành hecta theo từng vùng miền chi tiết nhất.

 • 1 sào Bắc Bộ = 0.036 ha
 • 1 sào Trung Bộ = 0.05 ha
 • 1 sào Nam Bộ = 0.13 ha

1 sào bằng bao nhiêu thước?

Đây là một câu hỏi khá hấp dẫn, vì trên mạng ít ỏi thông tin về cách chuyển đổi giữa sào và thước này. Cho nên Nam Kỳ Lân sẽ bật mí cho các bạn biết chuẩn xác quy đổi như sau:

 • 1 sào Bắc Bộ = 15 thước = 360 m2
 • 1 sào Trung Bộ = 15 thước = 499.95 m2

1 mẫu bằng bao nhiêu công?

Cách tính chính xác: 1 mẫu = 10 công

Tương tự như vậy:

 • 2 mẫu = 20 công
 • 5 mẫu = 50 công
 • 10 mẫu = 100 công

1 mẫu bằng bao nhiêu sào?

Cách tính chuẩn xác nhất: 1 mẫu = 10 sào (bởi vì 1 công = 1 sào)

Tương tự:

 • 2 mẫu = 20 sào
 • 5 mẫu = 50 sào
 • 10 mẫu = 100 sào

1 mẫu bằng bao nhiêu m2?

Tùy vào vùng miễn mà có cách tính chuyển từ mẫu sang mét vuông khác nhau, chuẩn xác như sau:

 • 1 mẫu Bắc Bộ = 3600 m2
 • 1 mẫu Trung Bộ =5000 m2
 • 1 mẫu Nam Bộ = 10000 m2

1 mẫu bằng bao nhiêu ha?

Từ cách đổi từ mẫu sang mét vuông, cho nên để chuyển đổi từ mẫu sang hecta chúng ta cũng mượn mét vuông để bắt cầu tính:

 • 1 mẫu Bắc Bộ = 0.36 ha
 • 1 mẫu Trung Bộ = 0.49995 ha
 • 1 mẫu Nam Bộ = 1.296 ha
 • 1 Mẫu bằng bao nhiêu km2?

Cũng từ mét vuông chúng ta sẽ tính cách chuyển đổi từ mẫu sang km2 như sau:

 • 1 mẫu Bắc Bộ = 0.0036 km2
 • 1 mẫu Trung Bộ = 0.0049995 km2
 • 1 mẫu Nam Bộ = 0.01296 km2

1 mẫu anh bằng bao nhiêu ha?

Đây là đơn vị khá đặt biệt, với cách tính như sau:

1 mẫu Anh = 1 acre = 0.404686 ha = 4046.86 m2

Kết Luận, trên đây Miendiaoc.vn đã trình bày rất kỹ lưỡng từ cách tính 1ha sang mét vuông, km2, sào, mẫu, công hay mẫu Anh. Hy vọng độc giả có thể tham khảo thông tin chi tiết trên để phục vụ cho công việc cũng như cuộc sống hàng ngày tốt hơn.

Tìm hiểu bất động sản mới

Biên Hòa Universe Complex là dự án căn hộ cao cấp Smarthome đầu tiên của Hưng Thịnh tọa lạc mặt tiền Xa Lộ Hà Nội tại trung tâm Tp Biên Hòa. Tìm hiểu ngay giá bán căn hộ tại đây: Biên Hòa Universe Complex

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339