R&D là gì? R&D trong kinh doanh quan trọng cỡ nào?