M&A là gì? Các thương vụ M&A nổi tiếng tại Việt Nam.