Turkey là gì? Turkey là nước nào và có nét văn hóa truyền thống gì ?