Thị trường nợ là gì? Phân biệt thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần.