Thị trường nợ là gì? Phân biệt thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần.

Thị trường nợ là gì? Làm sao để phân biệt thị trường trường vốn cổ phần với thị trường nợ? Đây chắc hẳn là câu hỏi được rất nhiều NĐT để ý trước lúc bước chân vào thị trường tài chính.

Nếu bạn vẫn chưa tìm kiếm được lời đáp cho những vướng mắc trên, rất có khả năng xem xét bài viết phần bên dưới của Blog Miendiaoc.
Thị trường nợ

 Thị trường nợ là gì?

Thị trường nợ (Debt market) là nơi diễn diễn ra việc mua bán, trao đổi các công cụ nợ. Trong đó, công cụ nợ là các hối phiếu, công trái, tín phiếu, trái phiếu và các công cụ khác làm tạo ra trách nhiệm phải trả nợ.

Theo đó, công cụ nợ bao gồm:

  • Công cụ nợ ngắn hạn: Là công cụ nợ có thời gian đáo hạn dưới 01 năm.
  • Công cụ nợ trung hạn: Là công cụ nợ có thời gian đáo hạn từ 01 – 10 năm.
  • Công cụ nợ dài hạn: Là công cụ nợ có thời gian đáo hạn từ 10 năm trở lên.

Phân biệt thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần

Đặc điểm của thị trường nợ

– Thị trường nợ là nơi phổ biến để các NĐT trên thị trường tài chính hình thành và bổ sung nguồn vốn cho doanh nghiệp. Hình thức này được thực hiện trải qua việc phát hành một công cụ nợ như một món vay thế chấp hay trái phiếu.

– Thị trường nợ là việc thỏa hiệp giữa người vay và người nắm giữ công cụ nợ. Theo đó, người vay phải hoàn trả cho những người nắm giữ công cụ nợ một vài tiền nhất định, dựa trên hợp đồng đã ký kết.

– Thị trường nợ thường có ích nhuận cố định, bởi chủ sở hữu công cụ nợ cam kết trả những khoản tiền cố định trong tương lai. Tuy nhiên, họ lại không được phép quyền tham gia vào các hoạt động sử dụng vốn của người phát hành.

Thị trường nợ

Đặc điểm của thị trường vốn cổ phần

– Thị trường vốn cổ phần (Equity market) là nơi diễn ra các hoạt động mua bán cổ phiếu.

– Thị trường vốn cổ phần là nơi mà các doanh nghiệp rất có khả năng huy động vốn trên thị trường bằng cách phát hành cổ phiếu. Các cổ phiếu này là quyền được chia phần trên tài sản của những cty phát hành cổ phiếu hoặc từ lãi ròng.

– Khác với việc phát hành một công cụ nợ, một doanh nghiệp chỉ được phát hành cổ phiếu khi họ là đơn vị cổ phần.

– Thị trường vốn cổ phần thường đem lại khoản lợi nhuận định kỳ cho những người nắm giữ chúng, hay còn gọi là cổ tức.

Từ những đặc tính nêu trên, rất có khả năng rút ra một vài điểm khác hoàn toàn của thị trường nợ thị trường vốn cổ phần như sau:

+ Mối quan hệ giữa chủ thể phát hành và NĐT trong thị trường nợ là mối quan hệ tài chính. Còn với thị trường vốn cổ phần là mối quan hệ đồng sở hữu.

+ Đa phần thu nhập của thị trường nợ rất có khả năng xác định trước, còn thị trường vốn cổ phần thì không.

+ Thị trường nợ có thời hạn xác định, còn thị trường vốn cổ phần không thể xác định thời hạn.

+ Thị trường nợ có độ rủi ro cho nhà đầu tư/doanh nghiệp phát hành thấp hơn so với thị trường vốn cổ phần.

+ Thị trường nợ thích hợp với NĐT ưa thích sự an toàn, còn thị trường vốn cổ phần dành cho những NĐT mạo hiểm.

+ Trong thị trường nợ, chủ sở hữu công cụ nợ ép buộc phải trả lãi cho cổ đông khi đến kỳ thanh toán. Còn trong thị trường vốn cổ phần, chủ sở hữu công cụ nợ không ép buộc phải trả cổ tức cho cổ đông khi đến kỳ thanh toán.

Hy vọng bài viết này đã đáp ứng đủ tin tức giúp bạn hiểu được thị trường nợ là gì, và cách phân biệt với thị trường vốn cổ phần ra sao. Nếu bạn đang quan tâm đến những nội dung tương tự, hãy tiếp nối đồng hành cùng Miendiaoc để có thêm nhiều tư vấn đầu tư hữu ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339