Đầu tư Greenfield là gì? Lợi ích – rủi ro khi đầu tư GI