Chuyển bàn thờ cũ sang bàn thờ mới KO phạm phải các vị thần linh