Vì sao phải cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời đại hiện nay?