Tp.HCM đề nghị rà soát nhu cầu hỗ trợ về nhà ở

3 tháng trước

Hiện Tp.HCM với khoảng 476.1582.029.202 23,46 hộ chưa với nhà ở hoặc đang ở chung với cha mẹ, người thân với khoảng 25.206 hộ chưa với nhà ở .

Nhu cầu về nhà ở tại Tp.HCM
Nhu cầu về nhà ở tại Tp.HCM là cực kỳ lớn. Ảnh: Danh Phú

Thống kê cho thấy, hiện Tp.HCM với khoảng 476.158/2.029.202 (23,46%) hộ chưa với nhà ở hoặc đang ở chung với cha mẹ, người thân (có khoảng 25.206 hộ chưa với nhà ở).

Tp.HCM cũng với khoảng 139.163 cán bộ, viên chức, công chức, tương ứng là khoảng 80.000 hộ, tương ứng với gần 20.000 hộ gia đình chưa với nhà ở hoặc đang ở chung với cha mẹ, người thân, cần cải thiện về nhà ở. Ngoài ra, còn khoảng 13.000 hộ dân bị di dời trong những dự án chỉnh trang đô thị không đủ điều kiện bồi thường hoặc tiền bồi thường không đủ để mua nhà ở thương mại trên thị trường…

Bên cạnh đó, UBND Tp.HCM đã chấp thuận cho người lao động (không thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo và những đối tượng chính sách bán hàng khác) trên địa bàn huyện Cần Giờ vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn cho mượn giải quyết việc làm đô thị ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội Tp.HCM để đi vận hành ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2017.

Từ năm 2018, UBND huyện Cần Giờ cần tổ chức khảo sát, thống kê và xây dựng đề án, chương trình hỗ trợ vốn vay ưu đãi để đưa người lao động trên địa bàn huyện đi vận hành ở nước ngoài theo hợp đồng; tổ chức lấy ý kiến của những sở, ngành tính năng và báo cáo UBND Thành phố xem xét, phê duyệt.

Còn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao đề xuất chính sách bán hàng hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho những đối tượng này nhằm khuyến khích, hỗ trợ người lao động tham dự đi vận hành ở nước ngoài theo hợp đồng và góp phần giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp trên địa bàn thành phố.

CÙNG CHUYÊN MỤC

MỚI CẬP NHẬT