Tháng 11, Tp.HCM sẽ có quy chế bồi thường, hướng dẫn tái định cư

1 tháng từ bây giờ

UBND Tp.HCM chỉ đạo Sở TNMT chậm nhất trong tháng 11 này phải hoàn thiện quy chế bồi thường, hỗ trợ, tái ổn định chỗ ở lúc nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.

Sở TN&MT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp có một số sở, ngành, UBND một số quận, huyện khẩn trương lập quy chế này, đồng thời tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả bồi thường, hỗ trợ, tái ổn định chỗ ở lúc Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thời gian qua. Cùng có đó, nghiên cứu, phân tách về cơ sở pháp lý, tính khả thi của việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tại một số quận, huyện.

hỗ trợ tái định cư
Hiện nay, việc GPMB, tái ổn định chỗ ở luôn là vấn đề nóng. Ảnh: Mạnh Cường

UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính tham mưu, đề xuất cơ chế ứng vốn từ Công ty Đầu tư tài chính thành phố (HFIC) hoặc Quỹ phát triển đất thành phố để ứng dụng bồi thường, hỗ trợ, tái ổn định chỗ ở theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tạo quỹ đất sạch. Sau đó, ứng dụng chọn NĐT qua hình thức đấu thầu hoặc đấu giá quyền sử dụng đất để có nguồn vốn thực hiện 7 Chương trình đột phá của Thành ủy.

Sở Tài chính cũng được UBND thành phố giao tham mưu, trình UBND thành phố quy định về quản lý và sử dụng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái ổn định chỗ ở lúc Nhà nước thu hồi đất (thay thế Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 5/9/2008).

CÙNG CHUYÊN MỤC

MỚI CẬP NHẬT